பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

ஈ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 04)

 

ஈகம்--------------------------------.= தியாகம் (..பக்.89)

ஈகை வளம் (OUT-PUT ) ---------------------------: கலி.95:9,

ஈண்டுதல் ( GOING FAST)-----------------= (சிலப்:2:13:101}

ஈரணி (SWIMMING SUIT) ------= பரி.6:28, 7:61, 11:86, 22:18,

ஈரணி (SWIMMING SUIT) ------------------------= கலி.66:16,

ஈரறைப் பள்ளி (  COOL BREEZED BED ROOM )--= முல்.64.

ஈரிதழி, புருவிடை--------------= ஆக்ஞை (..பக்.180)

ஈவு (வரம்)------------------------------------= (சொ...பக்.46)

ஈவு--------------------------------------= வரம்  (..பக்.87)

ஈழம் -------------------------------------------------= பட்.191,

ஈறிலி--------------------------- = அனந்தன் (..பக்.101)

ஈனில் (MATERNITY HOME) ---------------------= குறு.85:3,

---------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 17]

{03-12-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------


 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக