பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

உ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 05)

 

உச்சி (மீமிசை)---------------------------= (வே.சொ..31)

உடல், உடம்பு, குடம்பை, கூடு, யாக்கை (சொ...பக்.31)

உடற்செழிம்பு = தெளிச்சல் ----------=(வே.சொ..296)

உடையாள்-------------------------= ஈஸ்வரி (..பக்.84)

உடையான்----------------------- = ஈசுவரன் (..பக்.84)

உண்கலம் (PLATE) -------= பக்.99.சங்.கால.தமி.வாழ்வு

உண்ணம் (உஷ்ணம்)-------------------= (வே.சொ..55)

உண்ணம்---------------------- = உஷ்ணம் (..பக்.149)

உண்மை (சத்தியம்)-----------------------= (சொ...பக்.82)

உண்மை, வாய்மை, மெய்ம்மை-----= (வே.சொ..42)

உத்தரம் (வடக்கு)------------------------= (வே.சொ..32)

உத்தரம் (வடதிசை)(-------------------------=சொ...பக்.18)

உத்தரவு (விடையோலை)--------------= (வே.சொ..37)

உத்தி (மதிநுட்பம்)-----------------------= (வே.சொ..45)

உயிர், மெய், உயிர்மெய்  - காரணம் =(சொ...பக்.30, 34)

உயிர், மெய், உயிர்மெய் எழுத்துபாவாணர் விரிப்பு-= (சொ...பக்.33)

உய் (செலுத்துதல்)-----------------------= (வே.சொ..49)

உருத்திரன்--------------------------= ருத்ரன் (..பக்.63)

உருமம் (வெப்பம்)------------------------= (வே.சொ..56)

உலக்கை (PESTLE)- =புறம்.22, 399, சிறு.193.பெரு.97, 226,

உலக்கை (PESTLE) --------=குறு.238:1, பதி.24:19, கலி.40:5,

   உலக்கை (நெல் குற்றும் கருவி)-------= (வே.சொ..65)

உல்கு (TOLL GATE) ---------------------------------= பெரு.81.

உவகை  (ஆனந்தம் )------------------------=(சொ...பக்.82)

உவச்சன் (காளிகோயில் பூசாரி)-----= (வே.சொ..33)

உழவர் (PEASANT) -----------------------= புறம் 230, 289 395

உழை (விடியல் தெய்வம்)----------= உஷா (..பக்.62)

உள்ளியம்------------= ஆஸ்திகம் (THEISM) (..பக்.196)

உள்ளீடு (INPUT) -----------------------= பரி.2.12; மலை.442,

உறந்தை (உறையூர்) ------------------------= புறம்.39, 395

உறிஞ்சி  (SYRINGE) -----------------------=(வே.சொ..244)

--------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 17]

{03-12-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக