பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2022

ஞ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 16)

 

ஞமலி (DOG) ----------------------------------------------= புறம்.74)

ஞாபகம்தமிழ் சொல்லே ---(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.64

ஞாபகம் ---------------------------------= தொல்.மர.111:வரி.23

ஞாயம் (JUSTICE) -------------=(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.69)

ஞாய் (YOUR MOTHER) ------------------------------= குறு.40:1

ஞானம்தமிழ்ச்சொல்.---- (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.69)

ஞெலிகோல் (FLINT) ---------------------------------= பெரு.178.

ஞெலிகோல்.....................= தீக்கடை கோல் (..பக்.21)

ஞ்+ஆய்=ஞாய் =உன் தாய்--(சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.01)

---------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 18]

{04-12-2022}

------------------------------------------------------------------------------------

 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக