பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

எ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 07)

 

எண்ணாள் திங்கள் (அஷ்டமி)--------------- = பொரு.11

எண்ணெய் (OIL) --= புறம்.41, 50, 279, பரி.10:91, குறி.107,   

எண்பெரும்பேறு (அட்டமாசித்தி)--------=(..பக்.181)

எண்மதி (அஷ்டமி) ----------------= பரி.11:37, பொரு.11,

எண்மை (எளிமை)-----------------------= (வே.சொ..20)

எரங்காடு (செந்நிலம்)-------------------= (வே.சொ..60)

எரி (கார்த்திகை) ----------------------------------=பரி.11:2.

எல்லா (HELLO) --------------------------= பரி.8:56, 8:69, 8:83,

எல்லா (HELLO) -------------------= கலி.42:5, 25, 81:33, 107:1,

எல்லி (தமிழ்)---------------= கதிரவன் (SUN) (..பக்.26)

எழுநிலைமாடம் (SEVEN STOREY BUILDING)---- = முல்.86.

எழுமாதர் (சப்த கன்னிகை)--------------= (..பக்.110)

ஏடல் (IDEA) -------------------------------------=(சொ...பக்.61)

-------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 17]

{03-12-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக