பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

ஒ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி-10)

 

ஒக்கிடு (சரிசெய்)----------------------= (வே.சொ..111)

ஒடுக்கு (அதுக்கு)---------------------------= (வே.சொ..84)

ஒட்டாரம் (பிடிவாதம்)--------------------= (வே.சொ..110)

ஒண்டி (தனிமை)--------------------------= (வே.சொ..110)

ஒண்டுக்குடி------------------------------= (வே.சொ..110)

ஒத்திகை (ஒத்துப் பார்க்கும் நாடகம்)-=(வே.சொ..112)

ஒத்து (ஊமைக்குழல்)---------------------= (வே.சொ..108)

ஒப்புரவு (ஒத்து ஒழுகுதல்)----------------= (வே.சொ..112)

ஒயில் (ஒய்யாரம்) ------------------------=(வே.சொ..33)

ஒரு மாவன் (ஏகாம்பரன்)----------------------=(..பக்.84)

ஒருக்குதல் (ஒன்றுசேர்த்தல்)-------------= (வே.சொ..106

ஒருபொருள்பல சொற்கள்--------------=. (சொ...பக்.38)

ஒருமை (அத்துவிதம்)-------------------------= (..பக்.107)

ஒலியல் (ஆடை)----------------------------= (வே.சொ..116)

ஒல்லை (சுருக்காய்)------------------------= (வே.சொ..116)

ஒழுகு (நிலம்)---------------------------------= (வே.சொ..93)

ஒழுகை (CART)-= புறம்.116, சிறு.55, பெரு.63, நற்.183:3,

ஒழுங்கு (நியமம்)------------------------------= (..பக்.180)

-------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 17]

{03-12-2022}

-----------------------------------------------------------------------------------

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக