பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

ஓ...வரிசைச் சொற்கள் (துளி 11)

 

ஓகம் (யோகம்)--------------------------------= (..பக்.88)

ஓகியர் (யோகியர்)-------------------------= (வே.சொ..215)

ஓங்காரம் ( பிரணவம்)-------------------------= (..பக்.91)

ஓதுதல் (படித்தல்)------------------------- -= (வே.சொ..115)

ஓரை (விண்மீன் கூட்டம்)--------------= (வே.சொ..107)

ஓர்தல் (HEARING) ----= புறம்.280, 374, பரி..11:127, பெரு.183,

ஓர்தல் (HEARING) --------------------------= முல்.88, மலை.23,

ஓவம் (DRAWING) ---=அக.54:4, 98:11, பரி.21:28, பதிற்.61, 68,

ஓவம் (DRAWING -----------------------=நற்.268:4, புற.251:1,

---------------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு.

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, நளி (கார்த்திகை) 17]

{03-12-2022}

------------------------------------------------------------------------------------

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக