பாவாணர் திரட்டித் தந்த புதையல் !

புதன், 16 நவம்பர், 2022

ஆ...வரிசைச் சொற்கள் - (துளி 02)

   ஆங்கிலம் தோற்றம்.கி.பி.600.----------= (சூ..இள.பக்.56)

ஆசிரியர் (TEACHER)---------------------------------------- = பட்.169,

ஆடகன் (Player)--------------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆடல் (INNINGS)--------------------=  கலி.140:14, பரி.7:17, 10:56,

ஆடு ( மேஷ இராசி )--------------------------------=-புறம்.229, 371

ஆடுகளம் (PLAY GROUND)---- = புறம்.28, குறு.31. அக.364:3.

ஆடுநர் (PLAYER)--------------------------------------------- = பதி.17:6.

ஆடுமகள்.( WOMAN PLAYER)-----------------------------=குறு.105.

ஆடை (CLOTH)------------------------------------------------= பரி.21:62

ஆட்டாளி (Captain)----------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆட்டை (Innings)------------------------------------= (வே.சொ..76)

ஆண்டவன் (சாமி-------------------------------------= (..பக்.85)

ஆதன் (ஆன்மா)-----------------------------------= (வே.சொ..05)

ஆதன் (ஆன்)---------------------------------------------- (..பக்.04)

ஆதன் (ஜீவாத்துமா)----------------------------------- (..பக்.91)

ஆம்பல் (அல்லி)-----------------------------------= (வே.சொ..03)

ஆம்பி (காளான்) --------------------------------=(வே.சொ..120)

ஆம்புடை (உபாயம்) --------------------------=(வே.சொ..229)

ஆயர் (INSPECTOR) : ----------------------------=

ஆய் (MOTHER)------- = பக்.1.சூடாமணி நிகண்டி (இளஞ்)

ஆய் --------------------= அன்னை (சூடா.உரை.இளஞ்.பக்.01)

ஆய்தம்  / ஆயுதம்.--------------------------= (சொ...பக்.63)

ஆர + ஆய் = ஆராய்------------------------= (சொ...பக்.82)

ஆர்கையகம் (SNACK BAR)--------------------------- = புறம்.391

ஆர்பதம் (FOOD) ----------------------------------------------=குறு.83.

ஆர்வலர் (இரசிகர்)= புறம்.12, 390, திரு.93, 211. பரி.4:2, 4:70,

ஆலாய்ப் பறத்தல் --------------------------=(சொ...பக்.08)

ஆவணம் (தெரு) -----------= பட்.158, அக.122:3, பதிற்.68:10,

ஆவாயிரம்-(கோ சகஸ்ரம்)--------------------- (..பக்.113)

ஆவியம்--------------------------------------------= GAS (..பக்.18)

ஆள்வினை (MAN POWER)-------------= கலி.16:22, அக.279:8.

ஆறலைக் கள்வர்  (வழிப்பறித் திருடர்)--------- = பொரு.21.

ஆறிதழி, அல்கிடம்--------= சுவாதிட்டானம் (..பக்.180)

ஆறு (வழி) ------------------------------------------=(சொ...பக்.18

ஆனைமுகவம்----------------= காணபத்தியம் (..பக்.108)

ஆனைமுகவன்---------------------= விநாயகன் (..பக்.77)

ஆன்மையூர்-----------------------------------= ஆம்பூர் (..பக்.28)

--------------------------------------------------------------------------------

குறுக்க விளக்கம்:

சொ.ஆ.க = சொல்லாராய்சிக் காட்டுரைகள் (பாவாணர்)

வே.சொ.க = வேர்ச் சொற் கட்டுரைகள் (பாவாணர்)

த.ம = தமிழர் மதம் நூல் (பாவாணர்)

அகராதி = தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி

ச.கா.த.வா=  சங்க காலத் தமிழர் வாழ்வு நூல்

குறி = குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறு = குறுந்தொகை

சிலப் = சிலப்பதிகாரம்.

சிறு = சிறுபாணாற்றுப்படை

தொல் = தொல்காப்பியம்

நற் = நற்றிணை

நெடு = நெடுநல்வாடை

பட்டி = பட்டினப்பாலை

பதி = பதிற்றுப்பத்து

பரி = பரிபாடல்

புறம் = புறநானூறு

பெரு = பெரும்பாணாற்றுப்படை

பொரு = பொருநராற்றுப்படை.

மது = மதுரைக்காஞ்சி.

மலை = மலைபடுகடாம்

முரு = திருமுருகாற்றுப்படை

முல் = முல்லைப்பாட்டு

-------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

வை.வேதரெத்தினம்,

(maraimani2021@gmail.com)

ஆட்சியர்,

“பாவாணர் தமிழ்” வலைப்பூ,

[திருவள்ளுவராண்டு: 2053, துலை (ஐப்பசி) 30]

{16-11-2022}

-------------------------------------------------------------------------------------


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக